Natalie Zahles venner

N. Zahles venner har til formål at yde tilskud til elever, hvis personlige eller hjems økonomiske situation er forandret på grund af sygdom, dødsfald, arbejdsløshed eller andet. Der ydes tilskud til betaling af skolepenge, lektiehjælp, skolerejser, lejrskoleophold, ekskursioner mv. Tilskud til skolepenge kan kun søges for et halvt år ad gangen og kun for to på hinanden følgende perioder.