Et højt fagligt niveau

På N. Zahles Gymnasium har vi et højt fagligt niveau og lægger vægt på at gøre vores elever klar til en videregående uddannelse. Vi er bevidste om at det sociale og det faglige går hånd i hånd. Derfor bestræber vi os på at skabe et gymnasium, hvor eleverne kan udfolde deres faglige kunnen. Vi benytter os desuden af vores centrale placering til at samarbejde med og besøge en række universiteter, videnstunge virksomheder og andre fagligt interessante steder. På den måde foregår en del af vores undervisning “ude i virkeligheden”. Valget af studieretning foregår efter de første 10 ugers undervisning i gymnasiet. Det vi kalder grundforløbet. Efter grundforløbet går studieretningsforløbet i gang. Inden man starter på gymnasiet skal man dog have valgt 2. fremmedsprog og kunstnerisk fag. En studentereksamen indeholder en række obligatoriske fag og en række fag, du selv kan vælge. Derud over er fagene på forskellige niveauer. A-niveau er det højeste niveau og tager 3 år. B-niveau næsthøjest og tager 2 år. C-niveau det laveste niveau og tager 1 år. Alle skal have minimum 4 A-niveaufag, hvor af dansk og historie er obligatoriske. Det er muligt at vælge et 5 A-niveaufag, men man skal overveje det nøje. Det kræver en stor arbejdsmæssig indsats især i 3.g og kan ofte ikke svare sig karaktermæssigt med mindre man er meget dygtig. De fleste har 1-3 valgfag i deres gymnasietid. De vælges i 2.g. Antallet af valgfag afhænger af den valgte studieretning.