Videnskabsteori i SRO

En vigtig del af arbejdet med de flerfaglige projekter og de store skriftlige opgaver er at lære om videnskabsteori. Når du skriver SRO i midten af 2.g, har du smagt lidt på nogle videnskabsteoretiske begreber ifm. DHOen i 2.g og VT-timerne i 2.g. Under arbejdet med SROen vil du opnå større sikkerhed i, hvordan man arbejder videnskabeligt med et emne. Disse kompetencer skal du bygge videre på i SRPen i 3.g.

Videnskabsteori handler om, hvordan man når frem til viden og erkendelse på en troværdig, saglig og faglig måde. Det lyder meget abstrakt, men er ret konkret – det betyder, at du, ligesom du gjorde i DHOen i 1.g, skal demonstrere bevidsthed om følgende, både undervejs i skriveprocessen, i selve opgaven og til den mundtlige prøve:

A) Formalia for større skriftlige opgaver, f.eks. dokumentation, belæg, henvisninger, litteraturliste.

B) Fagenes metoder. Find de relevante fag under ”Faglig skrivning” for at læse mere. Derudover skal du prøve at inddrage de videnskabsteoretiske begrebspar, som du er blevet introduceret til i grundbogen Vidensmønstre, og som du kan anvende til at forklare konkret, hvordan du har arbejdet.

C) Den videnskabelige basismodel, som præsenteret her på siden om videnskabsteori.