1. Om idrætsfaget

Idræt egner sig til samarbejde med flere forskellige fag. Herunder følger en liste med velegnede emner inden for idrætsfaget:

Sundhed, Mental & psykisk sundhed, Motionsafhængighed/ortoreksi, Ekstremsport, Kropsidealer; egenkrop vs. idealkrop, De Olympiske Lege, Design af målrettet træningsprogram, Doping; f.eks. Dopingens historie & eventuelle legalisering, Koffein & præstation, Anatomisk-biomekanisk bevægelsesanalyse, Diabetes, Den senmoderne krop, Identitet, krop & SoMe, Sportwashing & Qatar

Ovenstående emner repræsenterer forskellige faglige tilgange/metoder:

Den naturvidenskabelige

Metode: Forsøgsbaseret, herunder induktiv og deduktiv metode.

Emner: Anatomi, fysiologi og træningslære(arbejdsfysiologi).

Den samfundsvidenskabelige

Metode: Kvantitativt og kvalitativt materiale indsamles, analyseres og vurderes.

Emner: Sundhed, identitet, idrætskultur og idrætspsykologi, sport og politik.

Den humanistiske

Metode: Analytisk og kildekritiske tilgang

Emner: Idrætshistorie, sundhed, spiseforstyrrelser, fedme, ekstremsport og idrætskultur

 

2. Hvordan arbejder man i idrætsfaget ifm. de store skriftlige opgaver?

Den praktiske metode er unik for idrætsfaget og metoden tager udgangspunkt i den virkelige verden – dvs. i den kropslige udøvelse og fordybelsen heri.

Det er bl.a. muligt at arbejde med:

    • Bevægelsesanalyse – en metode, der bruges til at beskrive hvilke led, der bevæges og hvilke muskler, der styrer disse bevægelser samt på hvilken måde musklerne arbejder under selve bevægelsen. Det kan være når du f.eks. udfører en analyse af et kraftspring eller et tennisslag, og følgende diskuterer den optimale udførelse af spring / slag i sammenhæng med planlægning af træningsøvelser/programmer, der sigter mod en optimering af præstationsevnen.
    • Arbejdskravsanalyser anvendes til at besvare et helt centralt spørgsmål; hvilke krav stiller den pågældende idræt til udøveren? Målet at beskrive en bestemt disciplins fysiske, mentale, tekniske og taktiske krav. Med dette udgangspunkt kan du udforme forslag til træningsøvelser og programmer for en idrætsudøver. Her kommer du til at arbejde med træningslære / arbejdsfysiologi
    • Træningsplanlægning – en metode, der arbejder ud fra den viden du erfarer dig fra teori om træningslære. Du har stiftet bekendtskab med træningsplanlægning i dit træningsprojekt, og du arbejdede med analyse af din egen fysiske form. På denne baggrund udformede du et træningsprogram for at opnå dine opstillede mål. Der udformes fx et træningsprogram som skabes på baggrund af en analyse og diskussion af arbejdsfysiologi i kombination med en bestemt disciplin
    • Oplevelsesbeskrivelsen: en metode der fokuserer på formidling af individets oplevelse af en afgrænset oplevelse – en situation, der involverer kroppen. Det kunne f.eks. være en beskrivelse af oplevelsen af et spring i parkour eller en beskrivelse af, hvordan det er som ung at blive eksponeret for kropsidealer på de sociale medier. Oplevelsesbeskrivelserne tager udgangspunkt i observatørens oplevelser. Det er en velegnet metode til at indfange og formidle aspekter af – eller kvaliteter ved idræt. Metoden går somme tider under navnet scenisk beskrivelse, som i eksemplet her: “Det sociale medie TikTok er en uendelighedsstrøm, en ”For you page”, der aldrig stopper. Jeg sidder med en oplevelse af, at jeg bombarders af ”Summer body 2021”- trenden hjemsøger min feed, og giver en stigende følelse af dårlig samvittighed og kropslig ubehag. Jeg sidder stille på min seng, og ser video efter video af unge piger, som bevæger sig for at forme den ene eller anden kropsdel til at møde et kropsligt ideal. Jeg sidder stille. Som resultat af de veltrænede viste kroppe oplever jeg min egen krop som en ikke “summer body” – nærmere en vinterkrop? Jeg gør jo ikke noget for at blive sommerklar. Min ellers generelle tilfredshed med mit udseende forsvinder ind i en tvivl om, hvordan jeg reelt ser ud”…

Du skal i din SRP demonstrere, at du er i stand til at bruge din teoretiske viden i praksis. Det kan være at forklare, hvorledes muskler arbejder eller, hvordan det er muligt at analysere bevægelser for at tilrettelægge træningsprogrammer, der kan øge udøverens præstationsevne. Du kan også redegøre for et emne inden for træningslæren for derefter at designe et træningsprogram, der skal medføre nogle helt specifikke tilpasninger i kroppen. Det er også muligt at beskæftige sig med doping i forbindelse med en specifik sportsgren, De Olympiske Lege, sundhed eller kroppens rolle i forbindelse med udvikling af identitet.

Her kan du se eksempler på materialer og kommenterede opgaveformuleringer fra SRPer med idræt: Idræt, Materialer Og Ogaveformuleringer I SRP

 

3. Videnskabsteoretiske begreber i idræt (udvalgte)

Overvej f.eks. kvalitativ/kvantitativ, teoretisk/praktisk, induktiv/deduktiv.