1. Om idrætsfaget

Idræt egner sig til samarbejde med flere forskellige fag. Der er tidligere blevet arbejdet med bl.a. følgende emner inden for idrætsfaget:

Sundhed, Mental & psykisk sundhed, Motionsafhængighed/Ortoreksi, Ekstremsport, Kropsidealer, De Olympiske Lege, Design af målrettet træningsprogram, Doping, Anatomisk-biomekanisk bevægelsesanalyse, Diabetes.

Ovenstående emner repræsenterer forskellige faglige tilgange/metoder.

Den naturvidenskabelige

Metode: Forsøgsbaseret, herunder induktiv og deduktiv metode.

Emner: Anatomi, fysiologi og træningslære(arbejdsfysiologi).

Den samfundsvidenskabelige

Metode: Kvantitativt og kvalitativt materiale indsamles, analyseres og vurderes.

Emner: Sundhed, identitet, idrætskultur og idrætspsykologi

Den humanistiske

Metode: Analytisk og kildekritiske tilgang

Emner: Idrætshistorie, sundhed, spiseforstyrrelser, fedme, ekstremsport og idrætskultur

 

2. Hvordan arbejder man i idrætsfaget ifm. de store skriftlige opgaver?

Den praktiske metode er unik for idrætsfaget og metoden tager udgangspunkt i den virkelige verden – dvs. i den kropslige udøvelse og fordybelsen heri.

Det er bl.a. muligt at arbejde med:

    • Bevægelsesanalyse – en metode, der bruges til at beskrive hvilke led, der bevæges og hvilke muskler, der styrer disse bevægelser samt på hvilken måde musklerne arbejder under selve bevægelsen. Det kan være når du f.eks. udfører en analyse af et kraftspring eller et tennisslag, og følgende diskuterer den optimale udførelse af spring / slag i sammenhæng med planlægning af træningsøvelser/programmer, der sigter mod en optimering af præstationsevnen.
    • Arbejdskravsanalyser anvendes til at besvare et helt centralt spørgsmål; hvilke krav stiller den pågældende idræt til udøveren? Målet at beskrive en bestemt disciplins fysiske, mentale, tekniske og taktiske krav. Med dette udgangspunkt kan du udforme forslag til træningsøvelser og programmer for en idrætsudøver. Her kommer du til at arbejde med træningslære / arbejdsfysiologi
    • Træningsplanlægning – en metode, der arbejder ud fra den viden du erfarer dig fra teori om træningslære. Du har stiftet bekendtskab med træningsplanlægning i dit træningsprojekt, og du arbejdede med analyse af din egen fysiske form. På denne baggrund udformede du et træningsprogram for at opnå dine opstillede mål. Der udformes fx et træningsprogram som skabes på baggrund af en analyse og diskussion af arbejdsfysiologi i kombination med en bestemt disciplin

Du skal i din SRP demonstrere, at du er i stand til at bruge din teoretiske viden i praksis. Det kan være at forklare, hvorledes muskler arbejder eller, hvordan det er muligt at analysere bevægelser for at tilrettelægge træningsprogrammer, der kan øge udøverens præstationsevne. Du kan også redegøre for et emne inden for træningslæren for derefter at designe et træningsprogram, der skal medføre nogle helt specifikke tilpasninger i kroppen. Det er også muligt at beskæftige sig med doping i forbindelse med en specifik sportsgren, De Olympiske Lege, sundhed eller kroppens rolle i forbindelse med udvikling af identitet.

Her kan du se eksempler på materialer, opgaveformuleringer og delafsnit fra SRPer med idræt: Idræt, Materialer, Opgaveformuleringer I SRP

 

3. Videnskabsteoretiske begreber i idræt (udvalgte)

Overvej f.eks. kvalitativ/kvantitativ, teoretisk/praktisk, induktiv/deduktiv.