Om tidspunkter for karakterer

I gymnasiet gives der i 1.g standpunktskarakter i februar.

I 2.g og 3.g gives der standpunktskarakterer i november og februar.

Ved skoleårets afslutning får alle klasser afsluttende standpunktskarakter (årskarakter) i de fag, der afsluttes og standpunktskarakter i de fag, der fortsættes i det nye skoleår.