FS1: Grundforløb i AP/NV

Formålet med grundforløbet i 1.g er, at du prøver at snuse til de forskellige fag og studieretninger i gymnasiet, så du kan træffe et kvalificeret studieretningsvalg. En vigtig del af grundforløbet er derfor de to store faglige samarbejder i FS1:  almen sprogforståelse og naturvidenskabeligt grundforløb, hvor du lærer om fundamentale principper for sprogbrug og naturvidenskab, som du skal bruge gennem hele dit uddannelsesforløb. Disse to forløb er derudover særlige, fordi de begge afsluttes med en prøve, der vægtes 0,25 på dit eksamensbevis.

 

AP: Almen sprogforståelse

I almen sprogforståelse arbejder latin sammen med dansk og andet fremmedsprog om at skabe fælles referencerammer, sådan at vi kan tale sammen om sprog på samme måder i alle sprogfag. Ligegyldigt, om du har valgt fransk, tysk eller græsk i din studieretning, vil du kunne forstå, hvordan man lærer et sprog, og ikke mindst hvordan man taler om det.

Forløbet foregår ved, at du i halvdelen af timerne har latin med latinlæreren, og i den anden halvdel har du almen sprog (med en dansklærer eller et af de andre sprog). Du har én bog til hele forløbet, som du både bruger til undervisningen og til den skriftlige eksamen. Du skal afslutte forløbet med din første skriftlige studentereksamen, der finder sted efter de 12 ugers grundforløb. Prøven er delt i en latindel og en almendel.

 

NV: Naturvidenskabeligt grundforløb 

Det naturvidenskabelige grundforløb på Zahles Gymnasium involverer de tre naturvidenskabelige fag: fysik, biologi og kemi. Formålet er at introducere dig for naturvidenskabelige metoder – arbejdsformer, tankegange og argumentation. Desuden er målet, at du i dette forløb skal opnå viden og kundskaber om naturvidenskabelige problemstillinger og deres perspektiver. NV-grundforløbet strækker sig fra midten af august til slutningen af oktober (ca. 12 uger). Vi afslutter forløbet med en individuel mundtlig NV-prøve. Prøven tager udgangspunkt i jeres arbejde gennem forløbet.