Regler for lektier og skriftlige opgaver

Regler for dag til dag lektier:

Der skal lægges lektier op før kl. 16 til næste dag, og for lektier til mandag gælder det, at de skal være lagt op senest fredag kl. 16. Der må IKKE lægges lektier op i weekenden.

Man skal regne med at bruge ca. 30 minutter på en lektie til 90 minutters undervisning. Der kan naturligvis være undtagelser, hvis man har en fremlæggelse eller skal læse et værk.

Regler for skriftligt arbejde:

Alle opgaver for efterårssemesteret bliver oprettet i Lectio i slutningen af august, for 1.g gælder det dog kun for grundforløbet, og den 15.11. bliver de lagt op for for resten af efterårssemesteret.

Alle opgaver for forårssemesteret skal være oprettet i Lectio i slutningen af januar

Det tilstræbes en jævn fordeling på alle uger og max 10 elevtimer pr. uge (hvis dette ikke kan lade sig gøre, kan der tillades op til 12 fordybelsestimer per uge). For elever med 5 A-niveaufag kan disse maksimumstal fraviges.

Klassens elevrådsrepræsentant og team gennemgår i samarbejde klassens studieplan og skriver ud til klassens lærere, hvis der er problemer med fordeling af opgaver.

Små opgaver (under 4 fordybelsestimer) skal gives for senest en uge før afleveringsfristen.

Større opgaver (4 fordybelsestimer eller mere) skal gives for senest to uger før afleveringsfristen.

Ved udlevering af opgaven orienteres klassen om formen for feedback (summativ/formativ) samt, hvornår de kan forvente respons