Skolepenge

For gymnasiet gælder nedenstående takster fra 1. august 2023 til 31. juli 2024:

2.070 kr. pr. måned for 1. barn

1.718 kr. pr. måned for 2. barn

1.594 kr. pr. måned for 3. barn og følgende

Bemærk, at da skolepengene fordeles over alle årets måneder, skal elever der forlader skolen ved skoleårets ophør betale skolepenge til og med juli måned. Dette gælder også for eleverne i 3.g.

 

Fra og med skoleåret 2024/25 opkræves der skolepenge i 11 måneder, idet juli måned er betalingsfri.

Skolepenge for skoleåret 2024/25 er kr. 26.037,00 der opkræves over 11 måneder af kr. 2.367,00 (2.170,00 kr. pr. måned ved 12 måneder).

Søskenderabat ved 2. barn er kr.  3.905,00 pa., svarende til kr. 355,00 pr. måned i 11.måneder.

Søskenderabat ved 3. barn og følgende er kr.  5.203,00 pa., svarende kr. 473,00 pr.  måned i 11 måneder.

Herudover opkræves – efter beslutning fra forældrerepræsentantskabet – 22 kr. pr. måned pr. elev i 11. måneder (juli betalingsfri) til “N. Zahles Skoles Venner”.

Skolepenge forfalder månedsvis forud den 1. i måneden med sidste rettidige indbetalingsdag den 5. i hver måned (ekskl. juli fra og med skoleåret 2024-25). Skolepengene opkræves over PBS. Hvis man ikke tilmeldes PBS, vil der hver måned blive opkrævet et administrationsgebyr på 75 kr.

Skolepengebetaling i forbindelse med udmeldelse

I forbindelse med udmeldelse, som altid skal ske skriftligt, betales skolepenge for den måned, hvori skolegangen ophører, samt for de to efterfølgende måneder.

Betaling for introtur, rejser og ekskursioner

For introtur, idrætsrejse i 2.g, studietur i 3.g samt eventuelle øvrige ekskursioner opkræves særskilt betaling.

Der opkræves 1900 kr. i 1.g for forskellige aktiviteter i introforløbet samt introturen.

Betaling for idrætsrejser i 2.g og studieture indenfor Europa i 3.g er fastsat til hhv. 7.500 kr. og 5.500 kr.

Hvis der er i en klasse er enighed om at foretage en studierejse udenfor Europa, kan der opkræves op til 10.000 kr. Skolen opfordrer eleverne til selv at tjene en del af pengene til turen. Ved enighed forstås, at max to elever ikke deltager i turen. Elever, der ikke deltager i en sådan tur, vil få tilbud om at komme med på en tur indenfor Europa.

Refusion ifm. aflyste studieture eller andre arrangementer med brugerbetaling

Hvis en studietur eller et andet arrangementer, hvor der er opkrævet brugerbetaling, bliver helt eller delvist aflyst, refunderes beløbet med reduktion af de faktiske udgifter (depositum, kompenserende arrangement o.l.), som skolen har haft til studieturen/arrangementet.