Skolepenge

For gymnasiet gælder nedenstående takster fra 1. januar 2020:

1.970 kr. pr. måned for 1. barn

1.635 kr. pr. måned for 2. barn

1.517 kr. pr. måned for 3. barn og følgende

Herudover opkræves – efter beslutning fra forældrerepræsentantskabet – 20 kr. pr. rate pr. elev til “N. Zahles Skoles Venner”.

Den årlige skolepengebetaling opkræves for 12 måneder.

Skolepenge forfalder månedsvis forud den 1. i måneden med sidste rettidige indbetalingsdag den 5. i hver måned. Skolepenge forfalder månedsvis forud den 1. i måneden med sidste rettidige indbetalingsdag den 5. i hver måned. Skolepengene opkræves over PBS. Hvis man ikke tilmelder PBS, vil der hver måned blive opkrævet et administrationsgebyr på 75 kr.

Bemærk, at da skolepengene fordeles over alle årets måneder, skal elever der forlader skolen ved skoleårets ophør betale skolepenge til og med juli måned. Dette gælder også for eleverne i 3.g.

Eventuelle spørgsmål vedrørende skolepengebetalingen kan rettes til skolens administrationskontor på tlf. 33 69 79 00.

Regulering af skolepengebetalingen pr. 1.8.2023

2.070 kr. pr. måned for 1. barn

1.718 kr. pr. måned for 2. barn

1.594 kr. pr. måned for 3. barn og følgende

Skolepengebetaling i forbindelse med udmeldelse

I forbindelse med udmeldelse, som altid skal ske skriftligt, betales skolepenge for den måned, hvori skolegangen ophører, samt for de to efterfølgende måneder.

Betaling for introtur, rejser og ekskursioner

For introtur, idrætsrejse i 2.g, studietur i 3.g samt eventuelle øvrige ekskursioner opkræves særskilt betaling.

Der opkræves 1900 kr. i 1.g for forskellige aktiviteter i introforløbet samt introturen.

Betaling for idrætsrejser i 2.g og studieture indenfor Europa i 3.g er fastsat til hhv. 7.500 kr. og 5.500 kr.

Hvis der er i en klasse er enighed om at foretage en studierejse udenfor Europa, kan der opkræves op til 10.000 kr. Skolen opfordrer eleverne til selv at tjene en del af pengene til turen. Ved enighed forstås, at max to elever ikke deltager i turen. Elever, der ikke deltager i en sådan tur, vil få tilbud om at komme med på en tur indenfor Europa.

Refusion ifm. aflyste studieture eller andre arrangementer med brugerbetaling

Hvis en studietur eller et andet arrangementer, hvor der er opkrævet brugerbetaling, bliver helt eller delvist aflyst, refunderes beløbet med reduktion af de faktiske udgifter (depositum, kompenserende arrangement o.l.), som skolen har haft til studieturen/arrangementet.