Ansøgning om optagelse på Zahle

Zahles Gymnasium er et privat gymnasium, og vi optager elever fra hele Storkøbenhavn og nærliggende byer.

Ansøgning til gymnasiet i 1.g sker via optagelse.dk inden 1. marts det år, man søger optagelse.

Hvis du vil være sikker på at komme ind, skal du søge os som 1. prioritet.

Vi optager som regel alle de elever, der søger os som 1. prioritet.  Har vi ledige pladser efter 1. marts, overgår fordelingen til fordelingsudvalgene efter reglerne i optagelsesbekendtgørelsen. Du kan læse reglerne for fordelingen i regionen her.

Hvis vi får flere 1. prioritetsansøgere, end vi har plads til, træder afstandskriteriet i kraft. Dvs. at det er de elever, der bor længst væk, der vil få afslag. Evt. ansøgere, der får afslag, får tilbudt en plads på vores venteliste.

For at komme i gymnasiet skal du være erklæret uddannelsesparat og leve op til kravene for optagelse, som de er beskrevet i Lov om Gymnasiale uddannelser, kapitel 2. Du kan se reglerne på UVMs hjemmeside.

Hvis du skal på et studieophold i udlandet efter 9. klasse, skal du søge optagelse, mens du går i 9. klasse. Skolen skal have dokumentation for dit studieophold for at give dig status som ”overligger”.

Skal du et år på efterskole, skal du først søge, mens du går på efterskolen.

Ønsker du af en eller anden grund at blive optaget senere i skoleforløbet, skal du benytte skolens ansøgningsblanket: Ansøgning Om Optagelse

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med optagelse, er du velkommen til at ringe til os på 33 69 79 00.

 

Nye regler for optagelse fra skoleåret 2023/24

Der er to. d. 10.6.2021 indgået en politisk aftale om, at der skal laves en ny elevfordelingsmodel, som skal gælde for elevoptag til skoleåret 2023/24.

Aftalen forventes at blive vedtaget i folketinget i slutningen af 2021, men næste år, 2022/23, bliver elevoptaget som hidtil via http://www.optagelse.dk.