Ansøgning om optagelse på Zahle

Zahles Gymnasium er et privat gymnasium.

Ansøgning til gymnasiet i 1.g sker via optagelse.dk inden 1. marts.

Hvis du vil være sikker på at komme ind, skal du søge os som 1. prioritet.

Vi optager som regel alle de elever, der søger os som 1. prioritet.  Har vi ledige pladser efter 1. marts, overgår fordelingen til fordelingsudvalgene efter reglerne i optagelsesbekendtgørelsen. Du kan læse reglerne for fordelingen i regionen her.

https://www.regionh.dk/uddannelse/gymnasium-og-hf/Sider/default.aspx

For at komme i gymnasiet skal du være erklæret uddannelsesparat og leve op til kravene for optagelse, som de er beskrevet i Lov om Gymnasiale uddannelser, kapitel 2. Du kan se reglerne på UVMs hjemmeside https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=18602

Hvis du skal på et studieophold i udlandet efter 9. klasse, skal du søge optagelse, mens du går i 9. klasse. Skolen skal have dokumentation for dit studieophold for at give dig status som ”overligger”.

Skal du et år på efterskole, skal du først søge, mens du går på efterskolen.

Ønsker du af en eller anden grund at blive optaget senere i skoleforløbet, skal du benytte skolens ansøgningsblanket: Ansøgning Om Optagelse

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med optagelse, er du velkommen til at ringe til os på 33 69 79 00.