Optagelse på N. Zahles Gymnasium for skoleåret 2024-25

Natalie Zahle ville skabe en skole med fagligt dygtige, selvstændige og handlekraftige elever med hjertet på rette sted. Det var desuden hendes ønske, at skolen skal uddanne ”til hver tids behov”.

Faglig viden og kompetencer har derfor høj prioriteret hos os. Men vi lægger også vægt på at udvikle vores elevers selvstændighed og ansvarlighed og evne til at omgås hinanden på en tolerant og hensynsfuld måde. Se skolens værdigrundlag.

Vi er en privat skole, der kan søges af alle, uanset bopæl. Vi ønsker at sikre en elevgruppe med stor faglig bredde, ligesom vi ønsker at kunne optage elever fra hele Københavnsområdet for at sikre en bred, men dog realistisk spredning.

Vi har derfor følgende optagelseskriterier:

· dit højst prioriterede interessefag

· din offentlige transporttid / cykeltid

· elever, der har gået i 9. eller 10. klasse på egne grundskoler* eller har søskende på skolen, vil blive prioriteret, forudsat at de søger os som 1. prioritet ·

· alle øvrige officielle adgangskrav er opfyldt – se ministeriets hjemmeside: Adgang til uddannelserne til studentereksamen | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)

Du søger os via optagelse.dk. Du skal ikke have nogen forhåndsaftale med gymnasiet inden du søger, vi opretter ikke venteliste, før alle ansøgere har fået tildelt en plads.

Sammen med din ansøgning skal du oploade et dokument med følgende oplysninger:

· dit højest prioriterede interessefag (evt. to)

· den offentlige transport- eller cykeltid fra din bopæl på ansøgningstidspunktet (jf. google)

· dit evt. tilknytningsforhold til skolen

Optagelse vil ske ud fra en samlet vurdering af ovenstående kriterier. Skulle vi blive overansøgte, vil det være muligt at komme på venteliste.

* Gælder elever fra egne grundskoler med afgangseksamen i ansøgningsåret eller året før.

FØRSTE SKOLEDAG: MANDAG DEN 12. AUGUST 2024