Ansøgning om optagelse på Zahle 2022-2023

Zahles Gymnasium er et privat gymnasium, og vi optager elever fra hele Storkøbenhavn og nærliggende byer.

Ansøgning til gymnasiet i 1.g sker via optagelse.dk senest 1. marts i det år, man søger optagelse. Herefter får man reserveret en plads.

Det er fordelingsudvalgene, der fordeler elever. Vi optager automatisk alle de elever, der søger os som 1. prioritet.

Hvis vi får flere 1. prioritetsansøgere, end vi har plads til, træder afstandskriteriet i kraft. Dvs. at det er de elever, der bor længst væk, der vil få afslag. Evt. ansøgere, der får afslag, får tilbudt en plads på vores venteliste. Har vi ledige pladser efter 1. marts, bliver de fordelt af fordelingsudvalget.

Region Hovedstaden har lavet en powerpoint, hvor de forklarer reglerne for elevfordeling. Se den her. Du skal være opmærksom på, at præsentationen er lavet ud fra de regler, der gælder for offentlige gymnasier. Udsagnet ”Chancen for at få din 1. prioritet er ofte størst, hvis du søger dit nærmeste gymnasium” gælder således ikke for os. Vi har elever fra hele Københavnsområdet.

For at komme i gymnasiet skal du være erklæret uddannelsesparat og leve op til kravene for optagelse, som de er beskrevet i Lov om Gymnasiale uddannelser, kapitel 2. Du kan se reglerne på UVMs hjemmeside.

Hvis du skal på et studieophold i udlandet efter 9. klasse, skal du vente med at søge om plads til det år, hvor du ønsker optagelse. Det er ikke længere muligt at få orlov til studieophold i udlandet før studiestart.

Skal du et år på efterskole, skal du ligeledes først søge det år, du ønsker at starte.

Ønsker du af en eller anden grund at blive optaget senere i skoleforløbet, skal du benytte skolens ansøgningsblanket: Ansøgning Om Optagelse

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med optagelse, er du velkommen til at ringe til os på 33 69 79 30.

 

Nye regler for optagelse fra skoleåret 2023/24

Der er d. 10.6.2021 indgået en politisk aftale om, at der skal laves en ny elevfordelingsmodel, som skal gælde for elevoptag til skoleåret 2023/24. Vi lægger de nye regler op, når vi kender detaljerne i aftalen, men næste år, 2022/23, bliver elevoptaget som hidtil via http://www.optagelse.dk.