Om fag i gymnasiet

I gymnasieårene udgør studieretningsfagene faktisk kun ca. 9-13% af de samlede fag. Resten af tiden bruges på obligatoriske fag og valgfag.

Alle skal have minimum 4 A-niveaufag og max 5 A-niveaufag. Man skal tænke sig godt om, før man vælger et 5. A-niveaufag. Det er hårdt arbejde og kan nogle gange ikke svare sig karaktermæssigt, hvis det betyder, at man må lægge mindre arbejde i andre fag.

Det er obligatorisk for alle at have dansk og historie på A-niveau. Derudover er der en helt række andre fag på C- og B-niveau, der er obligatoriske uanset studieretning. Du kan herunder se alle de fag der udbydes på Zahles, både de obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Muligheden for valgfag afhænger dog af din studieretning. Se mere om det under valgfag.

Du kan finde undervisningsministeriets bekendtgørelser for de enkelte fag før 2017 ved at klikke her og efter 2017 ved at klikke her .

Du kan finde de enkelte holds skema og studieplan på lectio. Følg dette link til lectios forside og vælg derefter Hold > Fag > det ønskede hold > Studieplan