Skolens bestyrelse

Gymnasieskolens bestyrelse er fælles for både gymnasiet, grundskolen, læseskolen på Det Kongelige Teater og seminarieskolen. Gymnasieskolen består af gymnasiet og grundskolen. Institutionen består af både gymnasium, grundskole og seminarieskole. Bestyrelsen inkluderer medlemmer fra elevrådet i gymnasiet og repræsentanter fra forældrerådet. Læs mere om de nærmere bestemmelserne for valg af forældrerepræsentant helt nederst:

Bestyrelsens medlemmer samt valgperiode:

Charlotte Rønhof1. april 2019 – 31. marts 2023
Maria Mantoni1. april 2019 – 31. marts 2023
Anders Gadegaard1. april 2020 – 31. marts 2024
Tina Pihl1. april 2020 – 31. marts 2024
Søren Houman1. april 2019 – 31. marts 2023
Mogens Cranil1. april 2021 – 31. marts 2025
Nicolai Ørsted1. april 2021 – 31. marts 2025
Lone Hee Westergaard1. april 2021 – 31. marts 2025
Claus Andersen1. april 2017 – 31. marts 2021
Søren Normann Hansen1. april 2018 – 31. marts 2022
Mike Ameko Lippert1. april 2018 – 31. marts 2022
Henrik Nedergaard Thomsen
1. april 2021 – 31. marts 2023