Skolens bestyrelse

Gymnasieskolens bestyrelse er fælles for både gymnasiet, grundskolen, læseskolen på Det Kongelige Teater og seminarieskolen. Gymnasieskolen består af gymnasiet og grundskolen. Institutionen består af både gymnasium, grundskole og seminarieskole. Bestyrelsen inkluderer medlemmer fra elevrådet i gymnasiet og repræsentanter fra forældrerådet. Læs mere om de nærmere bestemmelserne for valg af forældrerepræsentant helt nederst:

Bestyrelsens medlemmer samt valgperiode:

Maria Mantoni1. april 2019 – 31. marts 2023
Anders Gadegaard1. april 2020 – 31. marts 2024
Tina Pihl1. april 2020 – 31. marts 2024
Søren Houman1. april 2019 – 31. marts 2023
Mogens Cranil1. april 2021 – 31. marts 2025
Nicolai Ørsted1. april 2021 – 31. marts 2025
Lone Hee Westergaard1. april 2021 – 31. marts 2025
Claus Andersen1. april 2021 – 31. marts 2025
Søren Normann Hansen1. april 2022 – 31. marts 2026
Mia Osholm Gurskov1. april 2022 – 31. marts 2026
Henrik Nedergaard Thomsen
1. april 2021 – 31. marts 2023

Suppleanter

Michael Hallundbæk er suppleant for Lone Hee Westergaard

Adam Breum er suppleant for Claus Andersen