Samtaler og møder med gymnasiets lærere

Der er en forældrekonsultation hvert skoleår i gymnasietiden og et forældremøde i efteråret i 1.g.

På baggrund af de seneste smittetal og udmeldingerne fra myndighederne fredag den 25.9.20 har vi vurderet, at vi desværre må ændre det planlagte forældremøde onsdag d. 30. september, så vi ikke mødes fysisk på skolen. Vi vil i stedet sende nogle VODcasts ud, som I kan se sammen derhjemme. I vil onsdag modtage 4 korte VODcasts med følgende:

  • Rektors introduktion til Zahles Gymnasium
  • Orientering om studieretningsvalget ved ledelsen
  • Studievalg Danmark om valg af studieretning og karrieremuligheder
  • Forældrerådet, Zahles Skoles Venner og valg til forældrerepræsentantskabet

Hvis det på et senere tidspunkt skønnes forsvarligt, vil vi indkalde til et nyt forældremøde.

I uge 10, den 9. og 10. marts 2021, er der forældrekonsulationer for forældre til 1.g-elever i tidsrummet kl. 15-20, og i uge 50, den 9. december 2020, gælder det forældre til 2. og 3.g-elever. Man kan også deltage som elev uden sine forældre, hvis man er over 18 år.

Forældrekonsultationerne er et tilbud og ikke et krav. Forud for konsultationerne har man mulighed for at ønske, hvilke faglærere man gerne vil tale med, og man får så besked om på lectio, hvem man er blevet tildelt. Vi tilgodeser så mange ønsker som muligt.