En moderne skole med traditioner.

Hvis man forestillede sig, at Natalie Zahle i dag kunne vende tilbage og se den skole, hun grundlagde i 1851, er der uden tvivl meget, hun ville finde forandret. Blandt andet, at der i dag færdes drenge i de bygninger, der oprindelig var forbeholdt piger, og at eleverne også undervises i fag som erhvervsøkonomi, italiensk og spansk.

Meget har ændret sig i løbet af skolens mangeårige historie – men det, at skolen på mange måder har tilpasset sig nye tiders krav, er på ingen måde i strid med Natalie Zahles ånd. I grundbestemmelserne indføjede hun udtrykkeligt den passus, at skolen skulle udvikle sig “efter enhver tids behov”.

Den åbenhed og vilje til fornyelse, der ligger i disse ord, er blot en af forklaringerne på, at N. Zahles Skole mere 160 år efter at den blev grundlagt, fortsat udgør et attraktivt alternativ til den offentlige skole. Hertil kommer naturligvis de pædagogiske tanker, som Natalie Zahle byggede sit livsværk på, tanker, som i hendes samtid opnåede en imponerende gennemslagskraft, og som i dag fortsat kan tjene os som inspiration. Med den fremsynethed, som er karakteristisk for hendes indsats i dansk skoleliv, grundlægger hun sit projekt – ikke på en bestemt pædagogisk metode, som snart ville være blevet forældet, men derimod på et menneskesyn, som har vist sig bæredygtigt i generationer.

Hendes pædaggiske kongstanke er, at undervisningen ikke blot skal have til formål at udvikle elevens intellekt, men hele personligheden. Det er dette grundsynspunkt, som er drivkraften i Natalie Zahles pædagogiske arbejde, og som gør, at hun aldrig stiller sig tilfreds med status quo, men konstant tager fagene, deres indhold og metoder op til fornyet overvejelse.

At Natalie Zahle grundlagde sin skole som en ren pigeskole, er langt fra nogen tilfældighed. I midten af attenhundredetallet var det kun drengene, der havde mulighed for at aflægge eksamen i de private latin- og realskoler. Hendes pædagogiske og organisatoriske indsts kan med god ret beskrives som et vellykket forsøg på at ændre dette forhold. Der blev derfor skrevet historie, da de første piger i 1886 forlod skolen som studenter. Lige så følgerigtigt var det, at man åbnede skolens porte for drengene i midten af det tyvende århundrede, da ligestillingen på det uddannelsesmæssige område forlængst var ført igennem – ikke mindst takket være Natalie Zahle.