Anne Birgitte Klange

rektor

ak@zahles.dk
Berit Brændsgård Madsen

Vicerektor

bbm@zahles.dk
Christian Falden

pædagogisk leder, engelsk

cf@zahles.dk
Camilla Morild Vincent Trolle

BARSEL P.T. pædagogisk leder, samfundsfag, historie

ca@zahles.dk
Marie Flygge Juul

Barselsvikar for Camilla Morild Vincent Trolle. Dansk og samfundsfag

mfj@zahles.dk
Christian Sund

Barselsvikar for Camilla Morild Vincent Trolle. Musik og historie

cs@zahles.dk
Anders Frederiksen

Barselsvikar for Camilla Morild Vincent Trolle. Fysik og matematik

afre@zahles.dk