Om tidspunkter for karakterer

I gymnasiet gives der i 1.g standpunktskarakter i marts.

I 2.g og 3.g gives der standpunktskarakterer i november og marts.

Ved skoleårets afslutning får alle klasser afsluttende standpunktskarakter (årskarakter) i de fag, der afsluttes, og standpunktskarakter i de fag, der fortsættes i det nye skoleår.