Klik dig til mere

Her er der adgang til en række relevante links for gymnasietiden.

Netprøver: I løbet af de næste par år vil alle de skriftlige eksaminer og store skriftlige opgaver blive udleveret og afleveret via Undervisningsministeriets hjemmeside netprøver.dk. Implementering sker løbende. Elever orienteres via lectio og på samling. For at logge ind skal du finde gymnasiet og bruge enten NemID eller dit personlige UniLogin.

Billetter: Her kan købes billetter til fester og andre sociale aktiviteter. Læs om skolens fester her

App´en Studieparat: Skolen har købt adgang til app´en Studieparat, der giver gode konkrete råd mod eksamensnervøsitet og studieråd i gymnasietiden. Koden skrives ud i starten af skoleåret eller fåes ved henvendelse til gymnasievejlederne.

Projekt Frivillig: Hvis man har været frivillig i mere end 20 timer i sin gymnasietid, kan man få et frivillighedsbevis. Beviset skal selv udfyldes og printes. Ved henvendelse til pædagogisk leder Camilla Trolle, får beviset godkendt og stemplet. Læs mere om gymnasiets Frivillighedsudvalg her.

Ordbøger: Gymnasiet anbefaler og køber adgang til Gyldendals ordbøger. Brugernavn og kode udsendes over lectio i god tid inden eksamen eller udleveres af en faglærer.