Nyttige links og kontakter

Her er nogle nyttige kontakter, du kan få brug for i din gymnasietid.

Gymnasievejledning
Spørgsmål om gymnasieuddannelsens opbygning, valgfag, studieretningsvalg, fravær og SU, samt spørgsmål af mere privat karakter stilles til gymnasievejleder Sandra Chronych (SAC) og Filip Oehlenschläger (FO). Træffetider ses i deres skema eller man kan skrive til dem via lectio.

IT-support
Tirsdage og torsdage mellem 12.30 og 15.30 kan du få hjælp til computerproblemer hos skolens IT-supporter, Andreas Dannesøe. Han har kontor i lokale 322 og kan også træffes på telefon 33 69 79 06.

Studievalg

Har du spørgsmål vedrørende studievalg, kan du skrive til studievejlederen fra Studievalg København, Signe Lange på sila@studievalg.dk. Skriv i mailen at du er fra N. Zahles Gymnasium. Signes direkte nummer er 33 33 20 91, og hovednummeret til Studievalg Danmark er 33 33 20 00. 

Klassens team
Spørgsmål om klassens trivsel og studiemiljø kan stilles til klassens team.

Faglæreren
Spørgsmål af faglig karakter kan stilles til faglæreren.

Lektieværksted
To eftermiddage om ugen tilbyder faglærere deres hjælp i lektieværkstedet. Her kan elever få hjælp til en opgave og stille de spørgsmål, man ikke nåede i timen. Det er mandage kl. 15-17, og ind imellem er det også enten onsdage og torsdage kl. 15-17. Tid og sted ses i øverste skemabjælke i lectio.

Matematikcenter
Ved brug for hjælp til matematik er der, udover at deltage i skolens eget lektieværksted, desuden mulighed for at søge hjælp i Matematikcentrets lektieværksted. I Matematikcentret er det ikke lærere, men studerende på videregående uddannelser, der hjælper med at få løst problemer med matematik. Tidspunkt og sted kan ses i lectio.

Studieparat
I app’en Studieparat er der hjælp at hente til at få mest muligt ud af dit studieliv og til at præstere dit bedste til både mundtlige og skriftlige eksaminer. App’en er altid lige ved hånden, og du kan sammensætte en værktøjskasse af øvelser, der passer til netop dine behov. Der er i alt 11 temaer inden for emner som skriveblokering, eksamensnervøsitet, god nattesøvn, afstresning samt kropslig ro og sikkerhed. Koden fås via fællesmail ved skolestart eller ved henvendelse til gymnasievejlederen.

Lån og aflevering af bøger

Du kan låne de bøger, du har brug for af skolen. Udlån foregår mod underskrift og sker i forbindelse med undervisningen eller hvis du henvender dig i gymnasiets bogdepot i åbningstiden.

Bogdepotet ligger ved siden af cykelkælderen – nedgangen i hjørnet til højre for porten i skolegården, når du kommer ind fra Nørre Voldgade. Bogdepotets åbningstid fremgår af skemabjælken i Lectio.

Du hæfter for de bøger, du låner. Det vil sige, at hvis du mister én, skal du betale for den. Du kan heller ikke låne et nyt eksemplar, før du har betalt erstatning for det gamle. Du skal betale erstatning for en bog, hvis den bliver ødelagt, mens du låner den.

Husk at aflevere alle bøger inden for afleveringsfristen i Lectio eller hvis du stopper på skolen, ellers får du tilsendt en opkrævning.

Du kan se bøger, du skal aflevere på din Lectio-forside eller hvis du går ind under ”Bøger” samme sted. Kolonnen ”Afleveringsfrist” viser afleveringsdatoer for dine lån.

Du kan kontakte Lotte B. Madsen (KA) via Lectio, hvis du har spørgsmål.

Bogaflevering i slutningen af et skoleår

I dimissionsugen (typisk den sidste uge af juni) er der stor bogaflevering for alle gymnasieelever mandag – torsdag kl. 9 – 15. Dette foregår i cykelkælderen ved siden af bogdepotet.

Du skal aflevere alle bøger, der ikke skal bruges næste skoleår.  Tjek Lectio for, hvad du skal aflevere, hvis du er i tvivl.

Husk at tømme dit skab (også for bøger), hvis du stopper på gymnasiet!

Vær venligst opmærksom på, der kan forekomme lidt ventetid ved den store bogaflevering, da der er mange elever, der skal forbi med deres bøger.

Afleverer du ikke bøgerne i denne uge, får du tilsendt en regning i begyndelsen af sommerferien.

Elevskabe

Så længe du går hos os, har du mulighed for at bruge et elevskab til opbevaring af f.eks. dine bøger og personlige sager. Du får derfor tildelt et skab og en kode til skabslåsen, når du begynder hos os. Du skriver samtidig under på betingelserne for lån af skab.

Betingelserne er følgende:

  • Du må ikke ændre koden på dit skab
  • Du skal huske at tømme dit skab, når du går ud af gymnasiet
  • Du hæfter selv for indholdet i skabet, og det er dit eget ansvar at sørge for at låse det
  • Du skal give kontoret besked, hvis din lås går i stykker
  • Du må IKKE bytte skab med en anden elev uden at give skriftlig besked til kontoret

Har du brug for hjælp med dit skab, kan du henvende dig altid til kontoret.

Rabat på transport
Hvis man opfylder betingelserne, kan man få et Ungdomskort. Et Ungdomskort giver rabat på rejser til og fra dit uddannelsessted og på rejser generelt i Danmark. Læs mere her.