Studie- og ordensregler (GSK)

For at du kan blive indstillet til eksamen på et af vores GSK-kurser, skal du overholde mødepligten, og du skal desuden have gennemført laboratoriekurset, hvis du følger de eksperimentelle fag (fysik og kemi).

Du skal være særligt opmærksom på disse grænser:

  • For at opretholde SU må du ikke have mere end 15 % fravær af den planlagte undervisning og/eller tilsvarende forsømmelighed med aflevering af skriftlige arbejder i det/de fag, der danner grundlaget for SU
  • Du vil modtage én skriftlig advarsel, hvis dine forsømmelser nærmer sig et for højt niveau
  • Hvis du kommer over 15 %, vil du få besked om, at du er studieinaktiv, og din SU vil blive stoppet
  • Du kan blive studieaktiv igen ved at forbedre dit fremmøde og bringe dit fravær væsentligt ned. Vi vil da give dig skriftlig besked om, at du er studieaktiv, og du kan søge SU påny
  • Du må ikke have mere end 20 % fravær for året. Dette gælder både fremmøde til undervisning og aflevering af skriftlige opgaver/rapporter
  • Nærmer dit fravær sig 20 %, og er du ikke tidligere blevet varslet, vil du modtage én skriftlig advarsel
  • Stiger dit fravær til over 20 %, vil du blive udmeldt uden yderligere varsel, og du mister dermed retten til at gå til eksamen

Fritagelse fra ovenstående regler kan som regel kun ske midlertidigt og med baggrund i kroniske lidelser eller barsel, og du vil blive bedt om at fremskaffe dokumentation. Du skal selv betale evt. udgifter i forbindelse hermed.

Regler vedr. SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Hvis du har SU-timer nok, kan du søge SU. Det gør du i minSU på su.dk. For at få adgang til minSU skal du bruge NemID.

Du kan tidligst søge SU en måned før den dato, hvor du er berettiget til at modtage SU. Du skal endvidere have fået brev om, at du er optaget på uddannelsen.

Du skal være opmærksom på, at vi ikke automatisk får besked om, at du har GSK-hold på andre uddannelsesinstitutioner, så hvis din SU afhænger af sådanne timer, skal du oplyse os om dette, da vi ellers ikke kan godkende din SU.

Dine støttemeddelelser og SU-breve bliver sendt til din e-Boks. Breve med afslag på SU, påmindelser og lignende vil du få med e-mail.

SU og videregående uddannelser

Du kan som udgangspunkt ikke få SU til gymnasial supplering, hvis du samtidig er indskrevet på en videregående uddannelse (VU). De eneste undtagelser fra ovenstående regel er, hvis du er bevilget orlov fra din VU i de relevante måneder, og din VU ikke har tildelt dig SU i disse måneder, eller hvis du kan dokumentere udmeldelse fra din VU i en tidsperiode, hvor du er SU-berettiget på dit gymnasiale suppleringskursus.

Det er dit eget ansvar at sørge for, at din VU har bevilget dig orlov eller udmeldt dig i tide, så vi kan godkende din SU.

Som ungdomsuddannelse har vi intet lovmæssigt grundlag (endsige teknisk mulighed) for at afbryde din SU fra en VU.

Undgå snyd med SU

Undervisningsministeriet har skrevet til gymnasierne om snyd med SU. Det kan være, at man uberettiget modtager SU med udeboende sats eller på anden måde modtager en ydelse fra SU uden at være berettiget til den, f.eks. ved ikke at være studieaktiv. Mange er ikke opmærksomme på, at det kan være socialt bedrageri med strafferetlige konsekvenser, der kan føre til politianmeldelse. Desuden skal SU-støtten tilbagebetales, ofte i størrelsesordenen kr. 20.000-40.000.

Læs på SU’s hjemmeside om dit ansvar som SU-modtager.

Hent vores folder om GSK her: