Studie- og ordensregler (stx)

N. Zahles Gymnasium er en uddannelsesorganisation med undervisning på gymnasialt niveau. Der lægges i undervisningen vægt på at styrke elevernes faglighed og kompetenceudvikling således, at de bliver i stand til at gennemføre en videregående uddannelse. Dette gøres i et miljø, der viser respekt for skolens traditioner og grundbestemmelser. Der skal således tages hensyn til alle personer på skolen, ingen må udsættes for – eller udsætte andre for – nedværdigende eller krænkende behandling.

Regelsættet kan downloades nedenfor og læses samlet under Studie- og ordensregler (senest revideret 14. maj 2024).

Studieregler dækker følgende områder:

  • Fremmøde og fravær
  • Skriftlige opgaver og regler for snyd
  • Regler for skriftlige eksaminer of snyd
  • Regler for mundtlige og interne prøver
  • Klagemuligheder

Ordensregler dækker følgende områder:

  • Ordensregler, herunder adfærd, mobning, alkohol m.m.
  • Sanktionsmuligheder
  • Hjælpemuligheder
  • Klagemuligheder