De første 10 uger i gymnasiet

I de første 10 uger i gymnasiet vil der være fokus på en introduktion til gymnasielivet, studieretningsvalget og en række obligatoriske fag.

Tutorerne, som er 2.g-elever, står for at tage godt i mod nye 1.g-elever og afholder en række sociale arrangementer. Vi har f.eks. tradition for at holde intromiddag for alle 1.g-eleverne og deres tutorer.

På Zahles har vi valgt, at alle skal have dansk, samfundsfag, idræt, engelsk, 2.fremmedsprog, matematik, ap og nv fra start.

Almen sprogforståelse (ap) er obligatorisk og har fokus på at skabe en fælles basis for det sproglige arbejde i alle fag i det almene gymnasium. Forløbet har to elementer, sproglig bevidsthed og sproglig analysefærdighed. Ap afsluttes i grundforløbet med en intern prøve.

Naturvidenskabeligt grundforløb (nv) er introduktion til naturvidenskab gennem arbejdet med grundlæggende elementer af naturvidenskab. Nv afsluttes også i grundforløbet med en intern prøve.