Studie- og ordensregler (stx)

N. Zahles Gymnasium er en uddannelsesorganisation med undervisning på gymnasialt niveau. Der lægges i undervisningen vægt på at styrke elevernes faglighed og kompetenceudvikling således, at de bliver i stand til at gennemføre en videregående uddannelse. Dette gøres i et miljø, der viser respekt for skolens traditioner og grundbestemmelser. Der skal således tages hensyn til alle personer på skolen, ingen må udsættes for – eller udsætte andre for – nedværdigende eller krænkende behandling.

Regelsættet kan læses samlet og er opdelt i følgende hovedafsnit:

Regler for orden og samvær
Studieregler (senest ændret 17.06.16)
Regler for skriftlig eksamen og skriftlige terminsprøver (dette afsnit indsat 08.04.14)
Regler for mundtlig eksamen og årsprøver (dette afsnit indsat 08.04.14)
Ekskursioner og rejser
Hjælpemuligheder
Sanktionsmuligheder (herunder erstatningsregler)
Klagemuligheder

Regelsættet kan downloades herunder samlet. Vi har også udvalgt specifikke passager, som der ofte er spørgsmål til. De kan downloades adskilt.