Amar El-Saedi Thaysen

matematik og fysik

aet@zahles.dk
Anders Frederiksen

matematik, fysik

afre@zahles.dk
Anders Frøslev Pedersen

idræt, religion, gymnasievejleder

afp@zahles.dk
Anders Klinge Termansen

historie, matematik, filosofi

akt@zahles.dk
Anna Cathrine Ballisager

engelsk, historie

ab@zahles.dk
Anna Sofie Schjødt Ahlén

oldtidskundskab

ssa@zahles.dk
Annette Post Nielsen

fysik

apn@zahles.dk
Anne-Grete Rovbjerg-Hansen

engelsk, samfundsfag, oldtidskundskab, italiensk

ar@zahles.dk
Ariane Isabel Bräuninger Tang

fransk, engelsk

abt@zahles.dk
Birgitte Buch

dansk, matematik, psykologi

bb@zahles.dk
Camilla Morild Vincent Trolle

uddannelsesleder, samfundsfag, historie

ca@zahles.dk
Carsten Rygner

fysik, matematik, informatik

cr@zahles.dk
Christel Tvedegaard Lund

græsk, latin, oldtidskundskab

ct@zahles.dk
Christian Falden

uddannelsesleder, engelsk

cf@zahles.dk
Christian Sund

musik, historie

cs@zahles.dk
Christine Brygger-Damgaard

matematik

cbd@zahles.dk
Dennis Kirchheiner Johansen

engelsk, samfundsfag

dkj@zahles.dk
Erik Flensburg

fysik, matematik

ef@zahles.dk
Filip Pascal Oehlenschläger

dansk, idræt

fo@zahles.dk
Henrik Magnussen

religion, historie

hm@zahles.dk
Jens Müller Hasle

tysk, filosofi

jem@zahles.dk
Johannes Holm

kemi, fysik

ho@zahles.dk
Katrine Andersen

idræt

an@zahles.dk
Kirstine Kastbjerg

engelsk, dansk

kk@zahles.dk
Katrine Lindholm Nicolaisen

informatik, matematik

kln@zahles.dk
Kristine Hansen

idræt, samfundsfag

kh@zahles.dk
Kristine Wulff Larsen

biologi

kwl@zahles.dk
Kåre Vestergård Thomsen

kemi

kvt@zahles.dk
Lasse Mølgaard

samfundsfag, erhvervsøkonomi

lm@zahles.dk
Mads Kappel Clausen

historie, erhvervsøkonomi

mkc@zahles.dk
Malene Louise Meine

tysk, dansk

mme@zahles.dk
Malene Steen Nielsen Flagga

fysik, matematik

mf@zahles.dk
Marc Andersen Borg

Biologi

mab@zahles.dk
Marie Flygge Juul

dansk, samfundsfag

mfj@zahles.dk
Maria Walander

psykologi

mwa@zahles.dk
Mathias Hartvig Arnov

Græsk, latin, oldtidskundskab

mar@zahles.dk
Mette Louise Rilstoft

historie, samfundsfag

mlr@zahles.dk
Mette Hink Stefansen

spansk, fransk og almen sprogforståelse

mhs@zahles.dk
Mette Vestergaard

dansk, billedkunst, PR-medarbejder

mve@zahles.dk
Michael Hallundbæk

fysik, matematik, informatik, tysk

mh@zahles.dk
Rikke Bucholtz

Biologi

rb@zahles.dk
Sandra Otto Chronych

dansk, mediefag, gymnasievejleder

sac@zahles.dk
Sidse Müller Hasle

P.T. BARSEL. dansk, tysk

sh@zahles.dk
Snorre Marstrand Enevoldsen

engelsk, dansk

sme@zahles.dk
Thilde Kamstrup-Jespersen

spansk, matematik

tkj@zahles.dk
Tine Schmidt Lützen

spansk, almen sprogforståelse

tl@zahles.dk
Thyra Marie Bonde

engelsk, samfundsfag

tmb@zahles.dk
Toke Stidsen

dansk, historie

tst@zahles.dk
Troels Møller Pedersen

biologi, naturgeografi

tmp@zahles.dk
Visti Toft Løvbakke

musik, samfundsfag

vtl@zahles.dk
Vicki Würtz Allouche

engelsk, fransk, psykologi

viw@zahles.dk