1. Om biologifaget

Når du vælger at bruge biologi som fag i din SRP, er mulighederne for emneområder mange. Det kan f.eks. være mikroorganismer, infektionssygdomme, antibiotikaresistens, genetik, bioteknologi, sundhed og motion, livsstils- og arvelige sygdomme, økosystemer, økotoksikologi, miljøproblemer, biodiversitet, bæredygtig udvikling, bioetik, osv.

I biologi har du gode muligheder for at lave eksperimentelt arbejde både i laboratoriet og i felten. Udover at du får stillet skolens laboratorium til rådighed, tilbyder blandt andet DTU, RUC og KU mange spændende forsøg direkte stilet mod din SRP. Din biologilærer vil gøre dig opmærksom på, når disse tilbud udbydes.

Det eksperimentelle arbejde i biologi vil være et konkret udgangspunkt for opgaven og kan bidrage til et stærkt analyseafsnit i og med, at du producerer dine egne data. Dine resultater skal analyseres og diskuteres. Og da det er dine egne data, bidrager det eksperimentelle arbejde tit til, at du får et større ejerskab over din opgave.

 

2. Hvordan arbejder man i biologi i de store skriftlige opgaver?

Metodiske overvejelser

 • Du skal ofte afsætte tid til eksperimentelt arbejde før selve skriveprocessen
 • Du har mulighed for arbejde innovativt med lokale eller globale problemstillinger
 • Du skal kritisk søge og læse relevant faglitteratur og videnskabelige artikler. Vær opmærksom på, at du skal bruge meget tid på denne del af dit arbejde med din SRP – du skal altså have læst meget, inden du kan gå i gang med at skrive
 • Du skal inddrage og anvende relevante fagbegreber og figurer
 • Du skal præsentere og analysere data samt bruge data i din diskussion og konklusion

Uanset, om du selv laver forsøg i forbindelse med din SRP, eller om du gengiver allerede produceret viden, skal du forholde dig til fagets metoder. Du skal derfor undervejs i skriveprocessen være opmærksom på, hvorvidt du eller afsenderne i artiklerne:

 • Arbejder deduktiv eller induktivt
 • Bruger kvantitative eller kvalitative resultater/observationer
 • Anvender fagbegreber korrekt
 • Anvender relevante figurer/tabeller/grafer, beskriver dem og forholder dig kritisk til dem
 • Anvender relevante data, analyserer data, og bruger data i din diskussion

Dine overvejelser omkring fagets metoder skal bruges til den mundtlige eksamen.

Faglig skrivning

 • Når du skriver i biologi, forholder du dig altid objektivt, også i en eventuel vurdering af et datasæt. ‘At synes noget’ er forbudt i biologi. Dine vurderinger er altså baseret på data og ikke holdninger.
 • I biologi skal du prøve at formulere dig i korte og præcise sætninger.
 • En opgaveformulering vil ofte lægge op til en redegørende, analyserende og diskuterende del samt en kort konklusion, der trækker tråde til alle førnævnte afsnit.
 • En rød tråd er altså essentiel mellem opgavens forskellige afsnit.
 • Alt materiale, som du vælger at vedlægge som bilag, skal du ikke forvente, at vejleder læser. Din SRP skal altså kunne læses og forstås, uden at vejleder eller censor læser bilagene.

Her kan du se eksempler på opgaveformuleringer og delafsnit fra SRPer med biologi: Biologi, Opgaveformulering Og Delafsnit I SRP

 

3. Videnskabsteoretiske begreber i biologi

I biologi arbejder vi med følgende videnskabsteoretiske begreber. Du kommer sandsynligvis ikke til at benytte dem alle, men du skal gøre dig overvejelser omkring, hvilke du bruger i din SRP, da du skal kunne forklare dem til den mundtlige eksamen.

 • Hypotetisk deduktiv/induktiv
 • Kvantitativ/kvalitativ
 • Variabelkontrol
 • Empiri fra observationer i felten/eksperimenter
 • Kausalitet/korrelation
 • Modeller