Faglighed, forskellighed og åbenhed

Vælger du at gå på Zahles Gymnasium, kommer du til at gå sammen med unge, som prioriterer deres gymnasieuddannelse højt. Eleverne kommer typisk forskellige steder fra i hovedstadsområdet, hvilket giver en god og blandet elevsammensætning. Med seks klasser på hver årgang har vi en ideel størrelse, idet der på den ene side er elever nok til store fester, cafeer, musical skoleband og meget andet, og på den anden side er få nok til, at man i løbet af sin gymnasietid lærer de fleste at kende på tværs af klasser og årgange. Også gymnasiets lærere og ledelse har en nær kontakt til eleverne og blik for den enkelte, f.eks. står dørene på ledelsesgangen altid åbne, hvis man har brug for en snak. Udover at vægte faglighed højt, vægter vi den gode tone og den gode opførsel. Trivsel er altafgørende, hvis man skal lære noget, så respekt, empati og ansvar er nøgleord. Med vores placering lige ved Nørreport station har vi rig mulighed for at benytte byens mange tilbud i undervisningen.

Se videoen med lyd ved at trykke her