1. Om franskfaget

Franskfaget omfatter såvel sproglige, kulturelle, historiske og samfundsmæssige aspekter, så der ligger mange muligheder for valg af SRP-emne. Franskfaget beskæftiger sig ikke kun med Frankrig, men med alle fransktalende lande og områder i hele verden, som f.eks. Québec i Canada, tidligere franske kolonier i Fjernøsten som f.eks. Vietnam og Laos, flere nordafrikanske og vestafrikanske lande, osv. Arbejdet med et tværfagligt projekt kan være litterært, men også samfundsfagligt, kulturelt og historisk.

Det litterære kan f.eks. indgå i en komparativ analyse af danske/engelske og franske litterære værker, f.eks. et studie af oplevelsen af at være efterkommer af immigranter beskrevet i et fransk vs. en engelsk eller dansk roman eller film. Samme emne kan også studeres fra en mere samfundsfaglig vinkel med inddragelse af non-fiktivt materiale. Udover det kan man i fransk og samfundsfag f.eks. arbejde med køn, ulighed, integration, radikalisering og terrorisme.

Fransk og historie kan f.eks. tilsammen dække og belyse problemstillinger vedrørende de franske kolonier før og nu, Første og Anden Verdenskrig, mens fransk og billedkunst eller dansk kan indgå i et samarbejde om impressionisme i billedkunst og litteratur.

 

2. Hvordan arbejder man i fransk i de store skriftlige opgaver?

  • Opgaven skrives på dansk med brug af originale skriftlige kilder på fransk, som citeres i teksten. Du kan vælge at oversætte citater i en fodnote, men spørg din vejleder.
  • Det vigtigste er, at der skal være referencer til originalt fransksproget materiale, dvs. det er ikke nok, at det er en tekst, der er oversat til fransk. Det er heller ikke nok, at man f.eks. bruger franske statistikker.
  • I fransk anvendes samme metoder som dansk og engelsk – læs mere på fagenes sider.
  • Tekster og citater skal analyseres vha. fagtermer ligesom du kender det fra fagene dansk og engelsk. På den måde er fremgangsmåderne og arbejdsgangene også de samme.
  • Hvis der arbejdes med film på sproget, skal der foreligge en drejebog, eller centrale citater fra filmen skal transskriberes.
  • De eksakte metoder afhænger af det valgte emnes karakter: man kan f.eks. lave en feministisk, biografisk eller en ideologikritisk læsning.

Her kan du se eksempler på opgaveformuleringer fra SRPer med fransk: Fransk, Opgaveformuleringer Til SRP

 

3. Videnskabsteoretiske begreber i fransk

  • Kvalitativ snarere end kvantitativ, eftersom vores fag er humanistisk og beskæftiger sig med personlige erfaringer, f.eks. interviews, (selv-)biografier, osv.
  • Synkron/diakron: man kan f.eks. arbejde med litteratur eller kunst i en bestemt periode (synkront) eller man kan sammenligne forhold i forskellige tidsperioder (diakront).