1. Om spanskfaget

Når du skriver SRP i spansk, arbejder du inden for den spansksprogede verden, som også dækker f.eks. latinos i USA. Dit fokus kan være litterære, sociale, politiske kulturelle, sproglige, historiske eller samfundsmæssige forhold, som interesserer dig. Der er mange muligheder, og det gælder også for fagkombinationer. Du skal ikke skrive opgaven på spansk, men derimod skal dine citater være på spansk.

Når du har valgt et interesseområde, så skal du finde spansksproget materiale, som du kan analysere og fortolke. Det kan både være fiktion og fakta, dvs. alt fra digte, sange, noveller, uddrag af romaner, artikler, dokumentarfilm, blogs, interviews, taler og meget mere. Du kan vælge at skrive inden for et stofområde, f.eks. det litterære, men du kan også sagtens kombinere stofområderne, sådan at du eksempelvis både analyserer digte og blogindlæg.

Du skal bruge de fremgangsmåder og arbejdsgange, som du anvender til dagligt, når du har spansk og andre sprogfag. Centralt for analysen og fortolkningen er både din viden om det spanske sprog og det kendskab, du har til spansksproget kultur, litteratur, historie og/eller samfundsforhold. Det er således rigtig vigtigt, at du sætter dig godt ind i emnet, dine spanske kilder, og at du i din analyse argumenterer grundigt for dine konklusioner.

Faget spansk indgår i alle mulige fagkombinationer. Spansk fungerer ofte som case eller som empirisk materiale for det andet fags analyseobjekt. Emneområder kan findes i hele den spansktalende verden og kan eksempelvis være:

 • historiske perioder og deres indflydelse (f.eks. Cubakrisen, den spanske borgerkrig, Christoffer Columbus’ opdagelse af Den nye verden) – SP+HI
 • aktuelle forhold i spansksprogede områder (f.eks. migration USA-LA, ulighed i Guatemala, narkokriminalitet i Mexico) – SP+SA/MA/EN
 • det levede liv (f.eks. latinos i USA, kvindebilleder, identitetssøgen, vold i hjemmet, spansk fodbold og regional identitet, religion) – SP+SA/RE/EN/DA
 • politiske forhold og strømninger (f.eks. uafhængighedskrisen i Catalonien, USA versus LA, Puerto Ricos status, klimaforandringer) – SP+ SA/EN/BI
 • kunst og litteratur (f.eks. Gabriel García Márquez og magisk realisme, Frida Kahlo og surrealismen, Gaudís arkitektur) – SP+BK/DA/MA/EN

 

2. Hvordan arbejder man i spansk i de store skriftlige opgaver?

Materiale:

 • Der skal bruges originale skriftlige kilder på spansk.
 • Vælg gerne et bredt og varieret materiale og også gerne flere forskellige genrer, f.eks. noveller, interviews, artikler, taler (nedskrevne eller video), sange, digte, poetry slam, reklamer, billeder, film, kortfilm, blogs, reklamefilm, etc. Der er ikke krav til omfanget, andet end at det skal være fyldestgørende.
 • Hvis du vælger at arbejde med film på spansk, skal der foreligge en drejebog, eller du kan transskribere centrale scener fra filmen. Desuden skal du supplere med sekundært materiale på spansk, f.eks. artikler eller andet spansksproget tekst om emnet/filmen.

Metoder/tilgange:

 • I spansk anvendes de samme metoder som i dansk og engelsk, f.eks. sproglig analyse, litterær analyse, argumentationsanalyse, mm. Læs mere på fagsiderne til dansk og engelsk.
 • Tekster og kilder skal nærlæses og oversættes.
 • Film eller podcasts skal evt. transskriberes.
 • Du skal citere fra originalteksten, dvs. du skal indsætte citater fra teksten, som kommenteres og bruges til noget. De kan evt. oversættes i en fodnote. Det er vigtigt, at citaterne er velvalgte, og at du viser, at de bidrager med en vigtig vinkel/pointe i din argumentation.
 • Vis i din behandling af citaterne, at du har styr på de lidt svære grammatiske emner som f.eks. brug af de to datider, personlige pronomener, konjunktiv, mm.
 • Du skal sætte dig ind i og udvise forståelse for konteksten.

Her kan du se eksempler på opgaveformuleringer, metodeafsnit og delafsnit fra SRPer med spansk: Spansk, Opgaveformuleringer I SRP

 

3. Videnskabsteoretiske begreber i spansk

I dine VT-timer har du gennemgået en lang række begrebspar, som er nyttige for at systematisere dit arbejde. Desuden er det en måde at blive fokuseret omkring, hvad du gør i din analyse, og hvordan. I spansk er følgende begrebspar, som oftest, relevante:

Kvalitativ vs. kvantitativ.  I faget spansk vil du kunne beskæftige dig med samfundsfaglig kvantitativ data til eksempelvis redegørelse og diskussion i dine opgaver, mens analysen ofte bygges op omkring kvalitative materialer. Det kan eksempelvis være interviews eller andet tekstmateriale, som kalder på en mere snæver analyse og fortolkning, og som så kan perspektiveres med kvantitative data.

Kausal vs. intentionel. Der er forskellige måder at analysere fænomener på. Det kan være en historisk begivenhed, hvor du vil analysere, hvad der var medvirkende til begivenheden. Som eksempel kan nævnes den spanske borgerkrig, hvad skabte krigen og hvilke konsekvenser den har haft. Du kan også analysere på intentionen bag. Ift. eksemplet med den Spanske borgerkrig som emne vil det være oplagt at tænke på litterære værker eller Picassos maleri “Guérnica”, dvs. hvad har hans intention med at lave værket været?

Synkron vs. diakron. Her gælder, at du også i spansk kan vælge at lave en synkron analyse af et fænomen som et nedslag i tid, men uden at du sætter det ind i et større tidsmæssigt perspektiv. Det kunne være den spanske opdagelse af Den Nye Verden. En diakron analyse kunne være, at man analyserer den spanske borgerkrig og dens konsekvenser for det spanske samfund op gennem det 20. århundrede.