Sproglige studieretninger 

Hos os kan du vælge imellem tre sproglige studieretninger, sprog 1 med latin A og græsk A, sprog 2 med engelsk A, andet fremmedsprog A og latin C og sprog 3 med engelsk A, andet fremmedsprog A og samfundsfag B. Her kan du læse mere om dem.

Sprog 1: Latin A, Græsk A

Vidste du, at Romerriget i flere hundrede år strakte sig fra det nuværende England til det nuværende Syrien? Og at du hver dag siger mange latinske og græske ord uden at tænke over det? Hvordan kan det være, at mange moderne statsforfatninger er efterligninger af den romerske republik? Og kan det passe, at engelske byer, der ender på –chester, oprindeligt var romerske militærlejre?

Den klassisk sproglige studieretning, sprog 1, er for dig, der vil have en god sproglig indsigt, og som er interesseret i den græsk-romerske verden og dens betydning for nutiden. Du lærer at læse latin og (klassisk) græsk på originalsprogene. Latin indeholder alle de elementer, et europæisk sprog kan have, og giver dig en sikker sprogforståelse, som du kan drage nytte af i alle andre sprogfag og i dansk. Du lærer om alle de fag og emner, som grækerne og romerne grundlagde, og som udgør fundamentet for den vestlige verden, f.eks. historie, mytologi, litteratur,filosofi, retorik(talekunst), demokratiog drama(tragedieog komedie). Du vil efter gymnasiet have gavn af at have haft latin og græsk, da næsten alle fag kan føres tilbage til det antikke Grækenland og Rom. Du bliver i stand til at kommunikere med mennesker, der levede for over 2000 år siden, og som har grundlagt den europæiske civilisation. Det var mennesker, der diskuterede de samme ting, som vi diskuterer i dag: Hvad er et godt liv? Hvad er en god stat? Hvad består verden egentlig af? Osv. Og så lige en sidste ting: Undervisningen foregår på små hyggelige hold, hvor der er god tid til hver enkelt elev.

Ved at følge linket til lectio, kan du se en oversigt over fag på Sprog 1

 

Sprog 2: Engelsk A, Andet fremmedsprog A, Latin C

Sprog 3: Engelsk A, 2sprA, samfundsfag B

Hvordan kommer Trump til at påvirke USA og verdensordenen? Og hvad sker der med briterne efter Brexit? Kan det passe, at der er over en million gloser i det engelske sprog? Og at vi hver dag siger en masse latinske ord uden at vide det? Hvordan udvikler det spanske sprog sig i USA?  Hvorfor er Berlin blevet så übercool? Og hvem var le Général de Gaulle, før han blev en lufthavn i Paris?  

Sprog 2 og 3 er for dig, der er vild med sprog og interesserer dig for kultur og samfundsforhold, og som holder af at arbejde analytisk og kreativt med alt fra tekster, film, billeder og menneskelige handlinger til tabeller og statistikker. Du får et kendskab til samfundsforhold både nationalt og internationalt, hvilket kvalificerer dig bredt til at forstå samfundsforhold og samspil mellem mennesker i en stadig mere kompleks og globaliseret verden og til at agere bevidst i en sådan. Du tager eksamen i to europæiske hovedsprog på A-niveau, hvoraf engelsk er det ene, og du får både skriftlige og mundtlige kompetencer samt et nuanceret indblik i de relevante landes litteratur, kultur og særlige samfundsmæssige udviklingstræk. Vi ser dog også på tværs af lande og regioner og arbejder med for eksempel multikulturelle samfund og det lokale versus det globale. Andre emner kan være kulturmøder, politisk kommunikation, social arv, rejsen som litterært tema, arbejds- og livsformer i det senmoderne samfund, postkolonial litteratur, det amerikanske valg, briternes forhold til EU og meget mere. Vælg en af disse studieretninger, hvis du vil ud i verden og tror på, at engelsk er vigtigt, men ikke nok, hvis vi skal udnytte vores muligheder i et globaliseret samfund. Næsten uanset hvad du kommer til at foretage dig senere, vil du have stor glæde af dine fremmedsprog, og med den grundlæggende indsigt i samfundsforhold vil du stå godt rustet til en senere karriere inden for kultur og samfund.

Ved at følge linket til lectio, kan du se en oversigt over fag på Sprog 2 med fransk

Ved at følge linket til lectio, kan du se en oversigt over fag på Sprog 2 med spansk

Ved at følge linket til lectio, kan du se en oversigt over fag på Sprog 2 med tysk 

 

Ved at følge linket til lectio, kan du se en oversigt over fag på Sprog 3 med fransk

Ved at følge linket til lectio, kan du se en oversigt over fag på Sprog 3 med tysk