Her kan du læse om gymnasiet

På de følgende side kan du læse mere om de formelle sider af skolelivet.

Du kan fx. få indblik i vores særlige skolestruktur, værdigrundlag og profil. Du kan også se nærmere på vores statistiske nøgletal. Vi er især meget stolte af vores karaktergennemsnit og af, hvor mange elever, der fortsætter til en lang videregående uddannelse.