Teknisk:
Alle elever på science-studieretningerne har kemi på mindst B-niveau.
Kemi A er studieretningsfag på studieretningen Science 2 (maA, fyB, keA) og kan vælges som valgfag på studieretninger Science 1, 3 og 4.
Elever på samfundsfaglige og sproglige studieretninger har som udgangspunkt ikke kemi, men kan vælge Kemi C (75 timer) som valgfag.