Lovpligtig information

Skoleåret 2019/20

Antal klasser og elever
1.g: 5 klasser
2.g: 5 klasser
3.g: 5 klasser

Antal elever: 395 pr. 1. september 2019
Gennemsnitlig klassekvotient: 26,3

Antal medarbejdere pr. august 2018
64 medarbejdere i alt