Lovpligtig information

Skoleåret 2023/24

Antal klasser og elever
1.g: 6 klasser
2.g: 6 klasser
3.g: 6 klasser

Antal elever:  pr. august 2022: 472

Gennemsnitlig klassekvotient: 28

Antal medarbejdere pr. august 2023: 60